Úvodní stránka » Aktuality » Betlémské světlo

Betlémské světlo

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1)

Již od roku 1989 máme poměrně mladý, ale zato krásný a u srdce hřejivý zvyk přinášet si domů "Betlémské světlo". Myšlenka šíření Betlémského světla jako pouta, které spojuje lidi dobrého srdce, vznikla v roce 1986 ve studiu ORF Linz v Rakousku, kde se snažili obohatit televizní akci určenou na pomoc tělesně postiženým dětem. Před Vánocemi proto poslali letadlem do Betléma tělesně postižené dítě, které z baziliky Narození přivezlo do Rakouska věčný plamínek. Od té doby zapalují vybrané děti Betlémské světlo v Betlémě v jeskyni v místě, kde se údajně narodil Ježíš Kristus. Odtud je pak světlo přepraveno ve speciální lampě letadlem do Rakouska, kde si je přebírají skauti a zástupci médii prakticky z celé Evropy. K nám se Betlémské světlo dostane díky skautům, Českému rozhlasu a ČD, kteří rozšíří Betlémské světlo i tento rok do takřka všech koutů naší vlasti. Díky nim může kdokoliv dostat symbolický plamínek, vnášející do našich srdcí pohodu, lásku a naději.

U nás ve Spálově se o roznášení Betlémského světla do domácností starají místní skauti. Můžete je očekávat dne 23.12.2011 v odpoledních hodinách.