Co je to skauting

...se můžete dočíst zde, anebo v oficiálním dokumentu, který si můžete stáhnout. (PDF)

Skauting není běžný kroužek, kam pošlou rodiče své dítě, aby se doma nenudilo. Skauting je životní styl. JUNÁK - český skaut - kde se sdružuje naprostá většina českých skautů (a tedy i my ve Spálově) si klade za cíl výchovu a rozvoj dětí a mladých lidí.

Ve skautu se z Vašeho dítěte nestane ani špičkový fotbalista, ani houslový virtuos. Nabízíme mnohem víc. Ve skautu se Vaše dítě naučí překonávat překážky, žít pro druhé, stane se samostatnější a zodpovědnější. Získá kladný vztah k přírodě i ke svému okolí. Zjistí, že vlastnosti jako čestnost, statečnost a pracovitost jsou pro život velmi důležité. Naučí se vyjádřit svůj názor, ale také přijmout názor toho druhého. A to vše v partě dobrých přátel. Vždyť přátelství vzniklá ve skautském oddíle, utužená mnoha společnými zážitky, vydrží velmi dlouho.

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje aktivity v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

Skautská organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

  • Světlušky a vlčata (věk 6-10 let)

  • Skauti a skautky (věk 11-15 let)

  • Roveři (věk nad 15 let)


Ve spálovském skautském oddíle máme zastoupeny všechny tyto kategorie. Většina činností probíhá pro každou věkovou kategorii zvlášť (družinové schůzky, většina výprav), na některé činnosti se spojujeme (např. tábor mají společný skauti, skautky a roveři).

 

 

 

Aktuality

archiv