(FAQ je zkratka anglického výrazu Frequently Asked Questions, v překladu často kladené dotazy.)

Mohlo by Vás zajímat

Kdo se oddíle o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí složit zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu první pomoci.

Kdo vede družinové schůzky?

Družinové schůzky vede rádce, což je některý starší a zkušenější skaut či skautka. Rádce je vybrán a proškolen vůdcem oddílu a schůzky vede podle pokynů vůdce. Konkrétní rádce jednotlivých družin najdete v sekci 'Družiny', nebo vedení oddílu.

Jak staré děti přijímáme?

Obecně se dá říci, že přijímáme děti od první třídy (včetně), po domluvě lze přijmout i předškoláka.

Jak dítě přihlásit?

Dítě může přijít kdykoliv během školního roku na družinovou schůzku. Vyzkoušet si, jestli se mu ve skautu líbí a vyzvednout si přihlášku. Nebo nás kontaktujte a domluvíme se osobně.

Musí být člen oddílu ze Spálova?

Vůbec ne. Do oddílu chodí děti nejen ze Spálova, ale i z okolních obcí (zejména z Luboměře) a z Oder. Mladší děti rodiče na schůzku vozí. Schůzky starších dětí jsou přizpůsobeny autobusovým spojům.

Aktuality

archiv