Naše klubovna

Pro svou činnost využíváme od roku 2011 nově zbudovanouklubovnu v sokolovně ve Spálově. Jde o krásnou podkrovní místnost, kterou jsme si sami zařídili.

Děkujeme tímto městysu Spálov za pronájem klubovny, která je pro naši činnost naprosto nezbytná.

Kromě kluboveny využíváme pro hry i hřiště za sokolovnou a panskou zahradu. Za pěkného počasí vyrážíme na schůzkách i do okolní přírody. Každá schůzka ale začíná i končí v klubovně.


Aktuality

archiv